پیکاپ پاسپورت انگلیس

پیکاپ پاسپورت انگلیس

پیکاپ پاسپورت انگلیس

کشور انگلیس هم مانند کشور کانادا و امریکا نیاز به پیکاپ پاسپورت انگلیس را دارد.پس از مراجعه به سفارت و انگشت نگاری و ارائه مدارک ،پس از مدت زمانی  معین از طرف سفارت به شما ایمیلی ارسال می شود. که در آن جواب سفارت به تقاضای ویزای شما امده است.ایمیل ارسالی سفارت به شما به دو صورت میتواند باشد.

ادامه مطلب …

سفر به پاریس

سفر به پاریس

سفر به پاریس :

انچه هنگام سفر به پاریس باید بدانید این است که ، اگر تصمیم سفر به پاریس ، این شهر زیبای رویایی را دارید،بهتر است پیش از شروع سفرتان برنامه ای برای گردش هایتان داشته باشید. مثلا اینکه کجا میتوانید بهترین خرید را داشته باشید،چه رستورانی برای سلیقه ی شما مناسب تر است و در کجا میتوانید گردش کنید …

ادامه مطلب …